‘Ik wil niet meer terug naar de oude situatie, maar conflicten oplossen en besluiten nemen als team, vraagt om leiderschap van iedereen’.

Zelforganisatie biedt meer autonomie en is een kans voor betrokken en competente medewerkers die persoonlijk leiderschap laten zien. Dat vraagt wel groei en inspanning van elk teamlid. We kijken eerst naar de aanwezige kwaliteiten en drijfveren in het team. Wat heb je al in huis en hoe kan je elkaar aanvullen? Op basis daarvan maken we een actieplan om de volgende stap te zetten om daar meteen mee aan de slag te gaan. Denk aan gezamenlijke besluitvorming, verbindende communicatie, verwachtingen managen en conflicten hanteren.