De Omgevingswet past in de nieuwe verhoudingen tussen belanghebbenden en overheden. Inwoners verwachten een snelle duidelijke overheid die ruimte biedt en een persoonlijke benadering hanteert. Overheden bieden meer autonomie en werken bij eigen plannen participatief en vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid.

Mooie woorden en voornemens die we behalve in de nieuwe Omgevingswet al herkennen uit het sociaal domein en het wijkgericht werken. Natuurlijk is er aandacht nodig voor zaken als werkprocessen en het digitale stelsel, maar we weten dat onze eigen houding en ons eigen gedrag cruciaal zijn.

Daarom introduceren steeds meer gemeenten de rol van Ruimtecoach. Vanuit deze rol worden belanghebbenden geïnformeerd en ondersteund in hun aanvraagproces. Een persoonlijke benadering gericht op mogelijkheden, maar ook op eigen regie en verantwoordelijkheid.

In de leergang ontdekken we samen het waarom, wat en hoe van de Ruimtecoach. We leren wat nodig is om omgevingsgericht te werken. We bekijken daarbij vanuit welke drijfveren en talenten de deelnemers werken en hoe zij elkaar kunnen aanvullen.

Hoe ziet het de leergang er uit?

Vooraf:
• Deelnemers krijgen individueel een Talenten- en Motivatie Analyse (TMA). Met een genuanceerde terugkoppeling die inzicht geeft in drijfveren, valkuilen en talenten. Een basis voor het persoonlijk actieplan.

Dagdeel 1 en 2:
• Wat kan en doet een effectieve Ruimtecoach
• Een actuele blik op overheids- en inwonersparticipatie
• Team-analyse: match tussen de talenten van de deelnemers en de ideale Ruimtecoach
• Waar we al goed in zijn & en wat we willen versterken (actieplan deel 1)
.
Dagdeel 3:
• Luistertraining:
• ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden’
• Luisteren terwijl we praktijkgevallen bespreken (intervisie)
• Inleven en behoeften begrijpen
• Verbinding maken.

Dagdeel 4:
• Intervisie in combinatie met training naar keuze van de groep:
• Verwachtingsmanagement, conflicthantering, omgevingsanalyse, klantreizen.
• Intervisie als zelf te hanteren instrument.

De leergang Ruimtecoach biedt bovenal een buitenkans in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer.