Elke (lokale) overheid kent en zoekt de kracht van participatie. In deze leergang kijken we eerst wat
elke deelnemer in huis heeft om bij te dragen aan inwoners- of overheidsparticipatie. Waar liggen
jou krachten en valkuilen? We verkennen waarom we willen participeren, hoe je daar invulling aan
geeft en wat er voor nodig is. In het bijzonder zetten we in op luisteren en dialoog, omdat de sleutel
naar participatie ligt in het maken van verbinding. Ook het managen van verwachtingen krijgt een
plek, want participatie is geen kwestie van ‘u vraagt en wij draaien’.

De leergang wordt alleen in company aangeboden, omdat maatwerk ons uitgangspunt is, zoals het
hoort bij participatie.