Welkom bij Public Steps

Nieuw: ‘Anders werken Omgevingswet’

Wij zijn Public Steps

Wij ondersteunen teams en individuen die binnen de overheid anders willen werken: meer zelf-organiserend en participatief. Wij werken op het snijvlak van menselijke ontwikkeling en een nieuwe manier van werken door de lokale overheid. Dat vraagt van nature om maatwerk. Dat levert Public Steps met passie.

Wij versterken de kracht van het individu en teams door benutting van talent en inzicht in elkaars behoeften. Probleemdenken levert niet de beste energie op. Daarom werken wij op basis van het waarderend vernieuwen: verwonderen over wat goed gaat en vooral ook sterke talenten door ontwikkelen en elkaar weten aan te vullen. Onze deelnemers gebruiken meer de eigen en elkaars krachten, sluiten beter aan bij de nieuwe overheid en ervaren zelf meer plezier en betekenis in hun werk.

Public Steps is dé partner voor spelers in de lokale overheid die kans zien om beter te worden door juist zelf meer betekenis en plezier te gaan ervaren. Spelers die geloven in de prachtige plek die lokale overheid verdient. Gebaseerd op vertrouwen en talenten.


‘Het is fijn om je competent te voelen in wat je doet, je daar vrij (autonoom) in te bewegen en betrokken te zijn bij opdrachtgevers.’

Pierre Schefferlie – oprichter en eigenaar Public Steps