Leergangen

Ruimtecoach

Steeds meer gemeenten introduceren de rol van Ruimtecoach, ook wel Omgevingscoach genaamd.


Omgevingsgericht / Participatief werken

combinatie van training, coaching, intervisie en co-creatie waarin teams werken aan een participatieve rol en samenwerking. Veel aandacht voor verbindend communiceren en het managen van verwachtingen.


Zelf-organisatie

Het vergroten van het persoonlijk leiderschap van de deelnemers en het groeien van teams door talenten te versterken en rollen slim te verdelen. Aandacht voor besluitvorming en feedback zonder leidinggevenden.