Ondernemingsraden

Stappen zetten in de Ondernemingsraad

Stappen zetten in de Ondernemingsraad

Door te investeren in de samenwerking binnen de OR als een team gaat het er vooral om dat de benodigde kennis, kwaliteiten en vaardigheden in het team aanwezig zijn. Zelfs de voorzitter hoeft niet alles zelf te kunnen!

Public Steps biedt een effectieve methode aan om de talenten en aanleg van OR-leden bloot te leggen. Dat gebeurt op een opbouwende manier, gericht op ontwikkeling.

Voor elke stap biedt Public Steps een eenvoudig hulpmiddel aan voor een effectieve keuze:

De OR benoemt de rollen die zij wil innemen en de resultaten die zij wil behalen.
Op basis daarvan kiest de OR de competenties die daarvoor nodig zijn. Voor de voorzitter en de secretaris kunnen er één of enkele worden toegevoegd.
Voor elk OR-lid en het team als geheel wordt een Talenten en Motivatie – analyse uitgevoerd. Daarmee wordt zichtbaar welk OR-lid taken en rollen wel of niet makkelijk kan oppakken.
De analyse vormt de basis voor afspraken over taak- en rolverdelingen, maar ook voor eventuele opleidingsactiviteiten voor de hele OR of individuele leden.

Bovendien:

- Overzicht van kwaliteiten en valkuilen van elke deelnemer;
- Inzicht hoe je effectief kunt communiceren met elke deelnemer;
- Per deelnemer zicht op competenties die makkelijk of juist moeilijk ontwikkelbaar zijn;
- Terugkoppeling over de eigen talenten en competenties die ook voor de loopbaan buiten de OR zeer nuttig is.

Verkorte versie: De OR kiest voor het basis competentieprofiel en voert stap 3 uit.

Download: Zie op 1 A4 hoe de nieuwe voorzitter van de OR klaar is voor zijn rol en waar zij/hij zich nog kan verbeteren (PDF).

Direct contact opnemen


Informatie

Adres: C. van Bruggenlaan 25, 4207 JE Gorinchem

Email: info@publicsteps.nl

Telefoon: 06 51 97 64 28
KvK: 59511702