Welkom en aanpak

Oprichter van Public Steps, drs Pierre Schefferlie.

Over mij:

Drijfveer: Wat is er mooier dan een medemens in beweging zien komen door actief eigen keuzes te maken. De passie die ik ervaar in het zien groeien van een medemens, wens ik iedereen toe in het werk.

Een coachings- of begeleidingstraject is er op gericht om samen kwaliteiten, arbeidsvreugde en passie naar boven te halen. Benut waar je goed in bent, beheers wat je lastig vindt en pak zelf de regie naar de volgende stap in jouw groei!

Achtergronden: Door ruime ervaring in zowel ambtelijke- als bestuurlijke posities kan ik mijn vaardigheden als A&O-psycholoog en coach vooral inzetten voor persoonlijke coachvragen op het snijvlak van ambtelijke inzet en bestuurlijke ambitie.

Door de combinatie van de ervaring als Hoofd P&O van meerdere gemeenten en het vervullen van politieke functies kan ik mij goed verplaatsen in de diverse rollen, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen binnen lokale overheden.

Aanpak

Mijn aanpak typeert zich door oprechte aandacht en respect, maar ook door duidelijke afspraken en concrete resultaten. Je mag rekenen op scherpte, doortastendheid, een kwinkslag en resultaat.

Door te luisteren en samen te onderzoeken, krijgen we de (coach)vragen helder die worden besproken met de opdrachtgever. Dan maken we een meetlat waarin zeer concreet staat welke resultaten, verbeteringen of groei aan het eind van het traject zijn behaald. Daar werken we aan door 1 op 1 training in de coaching. Ook door het bespreken van praktijksituaties uit het logboek dat je zelf bijhoudt. Vaak is het ook nodig om verder te kijken dan naar competenties. Zo nodig gaan we ook aan de slag met jouw eigen opvattingen en behoeften als die helpend of belemmerend zijn voor jouw doelen.

Hulpmiddelen

Doel, rol en context

Gedrag effectief afstemmen op verschillende werksituaties.

Onderzoek

Beroepsinteresse- en capaciteitenonderzoek.

Persoonlijk Actieplan

Een contract tussen jou en je leidinggevende om concreet invulling te geven aan je plannen.

Talenten- en motivatieanalyse

Waar heb je aanleg voor en waar liggen je behoeften en kansen. Lees meer

Functionele analyse

een diagnose van de relatie tussen jouw bijzonderheden en de werksituatie.

Training

Individuele training op het gebied van feedback en communicatiestijlen.

Loopbaanadvies

Een loopbaanadvies bestaat uit een intake (1 uur), de testfase (ca 2 uur) en het adviesgesprek (2 uur) dat aangevuld kan worden met een uitgewerkt Persoonlijk Actie Plan. Zo start u gericht en kansrijk aan de volgende stap in uw persoonlijke groei.

Coaching

Een coachingstraject duurt circa 7 sessies van 2,5 tot 3 uur. Het start met een intake waarin de coachvragen helder worden. We maken vervolgens duidelijke afspraken, zoals over het eigenaarschap van het traject dat primair bij u ligt. We stellen samen een functionele analyse op: een meetlat waarin concreet wordt aangegeven welke groei in vaardigheden, gedrag en competenties wordt nagestreefd, belemmerende en helpende overtuigingen, behoeften en eigenschappen; eventuele hulp- en even stressbronnen en de werkcontext. Via een logboek en 1 op 1 training in de coaching zet u gestaag stappen in zelfkennis en persoonlijke groei en effectiviteit.

Direct contact opnemen


Informatie

Adres: C. van Bruggenlaan 25, 4207 JE Gorinchem

Email: info@publicsteps.nl

Telefoon: 06 51 97 64 28
KvK: 59511702